badgeoftop3galleriesforwebsite

Gower Gallery Fine Art and Framing              Limited Edition Giclee Prints Available Online 

Oriel Gwyr    Celfyddyd Gain a Printiau Fframio           Rhifyn cyfyngedig printiau Giclee gael ar-lein


Limited edition Giclee prints are available to purchase online, which are individually signed, numbered and titled by the artist, we especially love Welsh Art and images of Gower and Mumbles.

Gower Gallery has evolved from Mumbles Fine Art, a gallery which has been at the centre of Mumbles for over a decade. The gallery is very popular with the people of Swansea and visitors for fine art and on site picture framing. We exhibit a continually changing selection of paintings, ceramics, sculptures, and limited edition Giclee prints. Much of the work in the gallery is inspired by the beautiful coastline of Gower with paintings of iconic views such as Langland, Three Cliffs, Caswell, Oxwich and Rhosilli Bay. Alongside paintings by Ron Banning and  his daughter Arwen Banning, the gallery is home to work by a number of Welsh artists such as Katie Allen, Jane Davies and Jane Malvisi as well as artists from around the UK including Michelle Scragg. 

Argraffiad cyfyngedig printiau Giclee ar gael i'w prynu ar-lein, sy'n cael eu harwyddo yn unigol, ei rifo a'i dwyn y teitl gan yr artist, rydym yn arbennig o hoff Celf a delweddau o Gŵyr a'r Mwmbwls Cymru.

Oriel Gŵyr wedi esblygu o Mwmbwls Celfyddyd Gain, oriel sydd wedi bod yng nghanol y Mwmbwls ers dros ddegawd. Mae'r oriel yn boblogaidd iawn gyda'r bobl Abertawe ac ymwelwyr ar gyfer celfyddyd gain ac ar fframio lluniau y safle. Rydym yn arddangos detholiad newid yn barhaus o beintiadau, cerameg, cerfluniau, ac argraffiad cyfyngedig printiau Giclee. Mae llawer o'r gwaith yn yr oriel cael ei ysbrydoli gan arfordir hardd Gŵyr gyda phaentiadau o olygfeydd eiconig megis Langland, Three Cliffs, Caswell, Oxwich a Bae Rhosili. Ochr yn ochr â baentiadau gan Ron Banning a'i ferch Arwen Banning, yr oriel yn gartref i'r gwaith gan nifer o artistiaid Cymreig megis Katie Allen, Jane Davies a Jane Malvisi yn ogystal ag artistiaid o bob cwr o'r DU gan gynnwys Michelle Scragg.